Sembolizm ve Realizm Nedir?

Sembolizm ve Realizm Nedir?
Sembolizm ve Realizm Nedir?

Tarih ve edebiyat derslerinde sürekli olarak karşımıza çıkmakta olan Sembolizm akımı ve Realizm akımı hakkında bugün sizlere bu akımları detaylıca özetledik. İşte merak edilen ve okul hayatımızda karşımıza çıkabilecek olan akımlardan olan sembolizm akımı nedir, realizm akımı nedir?

Realizm Nedir?

Realizm, Romantizme tepki olarak önce Fransa’da doğan içtimai ve ferdi hayatı olduğu gibi anlatma gayesi güden edebiyat akımıdır.

XIX. yüzyılda deneye dayanan ilimlerin gelişmesi ve özellikle Ausguste Comte’un, tabiat olaylarını metafizik görüşlerine değil, olaylar arasındaki bağlantıların gözlem ve deneylerle bulunacak değişmez kanunlarla açıklanabileceğini ileri süren Pozitivizm felsefesinin 1850’den sonra sosyal ilimlere ve özellikle edebiyat sahasına tatbik edilmesi, Realizm akımının meydana gelmesine yol açmıştır.

Realizm’in gösterdiği bazı özellikler, romantiklerle çağdaş olan Stendal, Balzac, Merimee ve Monnier’in eserlerinde de görülür. Bu sanatkarlar gerçekçiliğin hazırlayıcıları olarak kabul edilirler.

1850’den sonra gözlem ve anket metodunu edebiyata uygulama gayretleri gösteren Murger, Champfleury ve Realizm adı ile bir de dergi çıkaran Duranty gibi ikinci derecedeki birkaç romancının faaliyetlerinin arkasından bu akım, Gustave Flauber’in Madame Bovary (1857) adlı romanı ile en mükemmel örneğini verdi. Akım Fransa ve Avrupa’da kısa zamanda yayıldı.

Sembolizm Nedir?

XIX.  yüzyılın son çeyreğinde ve bilhassa 1885 yılından sonra Realizm’e, Natüralizm’e ve parnas şiirine karşı önce Fransa’da doğan ve kısa sürede bütün Avrupa’ya yayılan edebiyat akımıdır.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında ve bilhassa yüzyılın sonlarına doğru müspet ilimlerin gelişmesi, yeni buluşlar, ağır sanayinin kurulması ve sanayinin gelişmesi insanlığa beklenen mutluluğu getirmemiş, aksine onu bir buhranın içine sürüklemişti.

Bütün Avrupa’da açık bir şekilde beliren bu buhran, kendisini en kuvvetli şekilde Fransa’da hissettirir. 1870 askeri bozgunu Fransa’daki bu karamsarlığı, bezginliği, ümitsizliği ve çöküntüyü daha da belirgin hale getirir.

Fransa’da pozitivizmin getirdiği bu buhran, siyasi ve sosyal sahalarda birtakım değişikliklerin yapılması ihtiyacını doğurmuş oldu.

Bir önceki yazımız olan Beş Hececiler Kimlerdir & Özellikleri Nelerdir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Okumaya devam et
Görüşünü Belirt Kazan